Služby

V komplexní službě REALITNÍHO SERVISU Vám kanceláře firmy
MÜLLER – REALITY / IMMOBILIEN s.r.o. v Klatovech, Kašperských Horách a Sušici nabízí

Zjištění údajů o zakázce a dohodu o podmínkách smluvního vztahu mezi realitní kanceláří a klientem

 • vstupní prohlídka nemovitostí, fotodokumentace
 • posouzení reálné ceny a dohoda o výši nabídkové ceny
 • předání zprostředkovatelské smlouvy klientovi k posouzení a následné uzavření této smlouvy
 • zajištění podkladů nezbytných k prodeji nemovitosti ( např. tzv. nabývacích titulů k nemovitosti = darovací smlouva, usnesení o dědictví, dohoda o vydání věci atd., listů vlastnictví, snímků pozemkové mapy, písemná stanoviska správců inženýrských sítí, písemná stanoviska příslušných stavebních úřadů…)

Přípravu zakázky

 • aktivní pomoc při napravení nedostatečného právního stavu nemovitosti ( např. při absenci zápisu stavby v evidenci Katastrálního úřadu, zajištění vypracování plánů a následný zápis nemovitostí do evidence KÚ, jednání s bankami či přímo s exekutory o způsobech a podmínkách výmazu omezení vlastnického práva, řešení komplikovaných právních vztahů v případě podílového spoluvlastnictví na nemovitosti včetně sepsání nabídky k odkoupení podílu na nemovitostech spoluvlastníkem, atd. )
 • zpracování textových a grafických výstupů ( tzv. exposé, poklady pro inzerci v realitních časopisech, zadání zakázky na všechny strategické internetové realitní servery…)
 • nabídka dané nemovitosti přímo klientům z databáze realitní kanceláře ( „nejcennější jsou kontakty!“ )
 • nabídka předmětné nemovitosti vybraným spolupracujícím realitním kancelářím s tím, že dle jednotlivých obchodních případů je schopna realitní kancelář nabídnout podíl na své provizi spolupracující kanceláři, pokud tato zajistí kupujícího na nemovitost ( toto se finančně nikterak nedotýká prodávajícího )
 • organizace a zajištění financování koupě nemovitosti kupujícím za pomoci spolupracujícího finančního poradce
 • přímá spolupráce s bankovními a finančními institucemi, pokud kupující financuje úplně koupi nemovitosti formou hypotéčního úvěru, včetně zajištění některých podkladů nezbytných pro poskytnutí úvěru.
 • informace o stavu zakázky v průběhu nabídky

Realizaci zakázky

 • příprava, návrh a vypracování rezervační smlouvy se zájmem o koupi v režii realitní kanceláře
 • úhrada nákladů spojených s úředním ověřením podpisů na potřebných listinách v režii realitní kanceláře
 • bezplatná úschova kupní ceny na depozitním účtu realitní firmy MÜLLER-REALITY/IMMOBILIEN
 • zajištění úschovy kupní ceny na přání klienta jinou formou . notářskou úschovou . advokátní úschovou . smlouvou o otevření a vedení dokumentárního akreditivu nebo jistotního účtu ve vybraném peněžním ústavu
 • zajištění služeb notáře nebo advokáta pro sepis . smlouvy kupní . smlouvy o svěření kupní ceny do úschovy . návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí . smlouvy o zřízení ( zrušení ) věcného břemene . smlouvy zástavní . žádosti o výmaz zástavního práva . založení společnosti včetně zápisu do obchodního rejstříku ČR
 • zajištění konzultace speciálních právních dokumentů s notářem nebo advokátem
 • zajištění konzultace daňové problematiky s daňovým poradcem
 • zajištění formulářů na převod dodávek elektrické energie, plynu, telefonu
 • zajištění znaleckého posudku pro přiznání daně z převodu nemovitosti
 • zajištění formulářů pro přiznání daně z převodu nemovitosti

 

Obvyklá provize RK MÜLLER-REALITY/IMMOBILIEN činí 4% z realizované kupní ceny nemovitosti + DPH a je splatná zároveň s úhradou kupní ceny prodávajícímu


Ve specifických případech může být dohodnuta i provize nižší. U zprostředkování nájmu činí provize dva měsíční nájmy jednorázově + DPH a je splatná při podpisu nájemní smlouvy s tím, že nájemce zároveň skládá jednorázově do rukou pronajimatele tři měsíční nájmy.


Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies

Rozumím